Sáp nặn 8 màu D-11

Màu Sắc Tươi Sáng

Không Độc Hại
Có Hương Thơm
Mềm Dẽo - Không Dính Tay

Mã: D-11 Danh mục: