Sáp Nặn 10 Màu + Khuôn Thú

Màu Sắc Tươi Sáng

Không Độc Hại
Có Hương Thơm
Mềm Dẽo - Không Dính Tay

Mã: D14 Danh mục: