Thước Đo Độ Lớn

THƯỚC NHỰA DẺO KỸTHUẬT

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

KHÔNG TRÓC CHỬ SỐ

Mã: No.4 Danh mục: