Thước dài kỹ thuật 20cm

THƯỚC NHỰA DẺO KỸTHUẬT

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

KHÔNG TRÓC CHỬ SỐ

Mã: C-20 Danh mục: