Thước bộ trắng 5 cây

Gồm : Thước 15cm  + Ê ke + Cân + Đo độ + Thước lỗ tròn

THƯỚC NHỰA DẺO KỸTHUẬT

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

KHÔNG TRÓC CHỬ SỐ

Mã: T-160 Danh mục: