Thước dài kỹ thuật 30cm

THƯỚC NHỰA DẺO KỸTHUẬT

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

KHÔNG TRÓC CHỬ SỐ

Mã: C-30 Danh mục: