Thước Vẽ Hình Kỹ Thuật

THƯỚC NHỰA DẺO KỸTHUẬT

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

KHÔNG TRÓC CHỬ SỐ

Mã: C-2007 Danh mục: